Inne metody

Metoda PNF

PNF to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Jej głównym celem jest pomaganie pacjentowi w osiągnięciu jak najwyższego poziomu funkcjonalnego. PNF jest metodą globalną i kompleksową, nie skupia się na jednym fragmencie ciała lecz uznaje człowieka jako całość. Bazuje na trójpłaszczyznowych wzorcach funkcjonalnych.

Medyczny trening funkcjonalny

to forma aktywności fizycznej, która kładzie nacisk na funkcjonalność ruchu. Przejawia się to w tym, że osoba trenująca wykonuje ćwiczenia, które imitują ruchy wykonywane przez nią na co dzień podczas zwykłych czynności. Z tą jednak różnicą, że wszystko odbywa się w szybszym tempie i z większą liczbą powtórzeń.
Tę formę aktywności fizycznej wyróżnia także to, że angażuje całe łańcuchy mięśniowe, a nie jedynie poszczególne ich partie. Jednocześnie odznacza się wysokim stopniem bezpieczeństwa. W efekcie jest odpowiednia dla osób, które do tej pory nie trenowały, albo wracają do formy po kontuzji. Sprawdzi się również w przypadku seniorów. Naśladuje bowiem naturalne dla danej osoby ruchy. W konsekwencji obniża ryzyko urazów.